Foto: Hans Barenthein

Erik Axel Karlfeldt föddes 1864 i Karlbo söder om Avesta. Redan under studieåren vid Västerås läroverk gav han sig ut på sommarvandringar till Siljansbygden. Efter studentexamen följde studier i Uppsala till en fil. lic. examen 1898. Han debuterade som poet 1895 och ytterligare en diktsamling kom ut 1898 då han också flyttade till Stockholm. Där verkade han som författare och som ledamot i Svenska Akademien till sin död 1931, de sista tolv åren som dess ständige sekreterare.
Samma år tillerkändes Erik Axel Karlfeldts diktning Nobelpriset i litteratur.

Från seklets början besökte Karlfeldt gärna Leksand och ofta Mora på inbjudan av Anders och Emma Zorn. Drömmen om ett eget hem växte med åren.

När han 1921 hade köpt en mindre 1600-tals gård i
Leksandsbyn Sjugare kunde han åter bli bofast dalkarl,

”en löskerkarl, som omsider kommit i hägn och lä med
de sina”. Karlfeldt med maka och fyra barn skulle nu
tillbringa sin lediga tid, sommar som vinter, i Sjugare.

Sånggården, ”Sångs”, togs i bruk en vårdag 1922.
Bondens enkla stuga var tillbyggd och förvandlad under
arkitekten Gustaf Ankarcronas ledning till en mindre
herrgårdsliknande byggnad. En vävkammare, portlider,
en stuga till pojkarna och stallet skapade ett skydd mot
bygatan. När en Gammelstuga från trakten till sist anslöts
till ladan var den kringbyggda gården fullbordad, och
Sångfar hade fått avskild arbetsplats med utsikt över sjön.

Trädgården planerades i samråd med trädgårdsarkitekten
Ester Claeson, vars ritningar är bevarade. Trädgården
rymmer doftande rosor, schersmin och syren, perenner,
fruktträd, och allehanda lövträd och buskar.

”Det är ej endast dofter vi möta, när vi stiga ut på trappan, det är en hel atmosfär. Den innesluter oss och vårt hus, och vi leva i den, som i något förtrollat och overkligt."

Ur Lukt och doft

ÖPPETHÅLLANDE SOMMAREN 2024
Sedan sommaren 1992 har gården varit öppen i Gunbritt Berggrens regi, ägare till gården. Av privata skäl inte inte i samma utsträckning som tidigare, men det finns ändå möjlighet att besöka gården vid sommarens evenemang.

Se sommarens program under Besök och öppettider.

Foto: Anders Jones, Leksands lokalhistoriska arkiv
Foto: Anders Jones, Leksands lokalhistoriska arkiv
Emma Zorn på besök vid Karlfeldts-
gården

Klicka på bilderna för förstoring.